Sterk stijgende energieprijzen: maatregelen en gevolgen

Het kabinet neemt maatregelen om de stijging van de energierekening te beperken. Huishoudens kunnen zelf ook maatregelen nemen.

Wat is er aan de hand?

De aardgasprijs is de afgelopen maanden wereldwijd fors gestegen. De gasvoorraden in Europa zijn lager dan andere jaren. Een belangrijke reden is dat de economie zich veel sneller herstelt van de coronapandemie dan was voorzien. Hierdoor is het energieverbruik overal ter wereld sterk toegenomen. Dit betekent dat er veel gas nodig is. 

Het aanbod van gas is op dit moment laag. Rusland en Noorwegen zijn belangrijke leveranciers van aardgas voor Europa. Zij hebben onder andere door onderhoud moeite om meer aardgas te leveren. De hoge gasprijs maakt ook elektriciteit en warmte duurder. Voor de productie van warmte en elektriciteit is aardgas nodig. Producten en levensmiddelen in winkels kunnen hierdoor ook duurder worden.

De hoge energieprijzen hebben gevolgen voor de energierekening van bedrijven en huishoudens. Bedrijven in de industrie en glastuinbouw merken dit al. Denk aan de productie van aluminium of het telen van tomaten. De energiekosten voor aardgas worden zo hoog, dat een aantal bedrijven ervoor kiest om minder te produceren. De verwachting is dat de krapte op de gasmarkt in Europa de komende maanden aanhoudt en de aardgasprijzen in deze periode nog hoog zullen blijven.

De gasopslagen voor huishoudens in Nederland zijn goed gevuld. Dit is net als voorgaande jaren. Er is nu voldoende gas en elektriciteit voor huishoudens. Voor bedrijven en industrie die heel veel aardgas verbruiken ligt dat anders. De opslag oor het type aardgas dat zij gebruiken zijn in NL veel minder gevuld dan andere jaren. Op Europees niveau is dat verschil minder groot. Meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *