Werkwijze en onderdelen van een PV installatie

Volgende onderdelen maken deel uit van een zonnepanelen installatie:

  • Zonnepanelen
  • Omvormer
  • Draagstructuur
  • Bekabeling

Voorstudie

Vooraleer de eigenlijke installatie vindt er een voorstudie plaats. Wanneer u heeft gekozen voor een betrouwbare installateur, zal deze ter plaatse komen om het dak te bestuderen. Niet elk dak is namelijk geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen of voor sommige daken dienen speciale maatregelen genomen te worden.

Nog enkele andere belangrijke punten worden in de studie bekeken:

  • Hellingsgraad van uw dak
  • Oriëntatie van uw dak
  • Eventuele schaduw van bomen of andere daken
  • Bruikbare dakoppervlakte

Draagstructuur montage

Op de dag van de installatie is de eerste stap het monteren van de draagstructuur. Het plaatsen van de draagstructuur gebeurt middels het boren van dakhaken in de dakstructuur. Op deze haken wordt de draagstructuur voor de zonnepanelen aangebracht. Deze draagstructuur is meestal niet meer dan 2 aluminium rails waarop een rij zonnepanelen worden geplaatst.

Bij een plat dak gaat men hetzelfde te werk, echter is de draagstructuur iets anders. De draagstructuur bij een installatie bij een plat dak is hellend en kan met een quasi perfecte hellingsgraad en oriëntatie geplaatst worden. Heel belangrijk bij een draagstructuur bij een plat dak is de ballast welke zwaar genoeg moet zijn zodat de zonnepanelen installatie bij hevige wind op zijn plaats blijft.

Montage van de zonnepanelen

Op de draagstructuur bevinden zich klemmen. Het is hierin dat de zonnepanelen geklemd worden en vastgeschroefd. Meestal worden 4 klemmen gebruikt per zonnepaneel. Het bevestigen van de zonnepanelen in de draagstructuur is op zich niet ingewikkeld, maar doordat ieder paneel ongeveer 25 kilogram weegt is het aangeraden dit over te laten aan ervaren dakwerkers.

Tijdens het bevestigen van de zonnepanelen worden deze ook gekoppeld. De zonnepanelen worden in serie aan elkaar gekoppeld, ook gekend als een lus. Elk zonnepaneel wordt aan elkaar gekoppeld via een min- en plus connector. Het eerste en laatste zonnepaneel wordt dan aan de rest van de bekabeling gekoppeld.

Installatie omvormer

De laatste stap vooraleer de bekabeling is het plaatsen van de omvormer. Afhankelijk van de zonnepanelen installatie kan uw installateur de beste plaats voor de omvormer kiezen. In de meeste gevallen is het aan te raden de omvormer dichtbij de meterkast te plaatsen.

Bekabeling van de onderdelen

De laatste stap vooraleer de volledige zonnepanelen installatie op het distributienet kan worden aangesloten is de bekabeling. Kort en bondig, de bekabeling bestaat uit 2 verschillende kabels.

Een gelijkstroom kabel welke loopt van de zonnepanelen naar de omvormer. Deze kabel ligt grotendeels buiten en is daarom dubbel geïsoleerd. Belangrijk is dat de ruimte rond de kabel goed waterdicht wordt afgesloten. Vooral bij platte daken is dit zeer belangrijk zodat er geen lekken ontstaan.

Dan is er de wisselstroom kabel welke van de omvormer tot de meterkast loopt. Tussen de omvormer en meterkast wordt een zekeringskast aangelegd naast de omvormer.

Keuring van de installatie

Vooraleer de installatie mag worden gebruikt dient deze gekeurd te worden. Dit word gedaan door een erkende keurder. Tijdens deze keuring wordt er gekeken naar de installatie zelf, hoe deze in mekaar zit, het eendraadschema en wordt vervolgens een keuringsverslag opgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *